Новини

Обява

2018-06-12 13:44:46 admin

О Б Я В Я В А   Т Ъ Р Г   С     Я В Н О     Н А Д  Д А В А Н Е 

         І.За отдаване под наем, считано от 01.08.2018г. на следните обекти:

1.Помещение на І етаж,  площ 132 кв.м., с начална месечна цена 652.00 без ДДС.

  1. Бутик №2, площ 10 кв.м., с начална месечна цена 218,00,без ДДС.
  2. Бутик №3, площ 12 кв.м., с начална месечна цена 250.00 без ДДС.
  3. Бутик №5, площ 12 кв.м., с начална месечна цена 250.00 без ДДС.
  4. Бутик №6, площ 10 кв.м., с начална месечна цена 218,00, без ДДС.
  5. Бутик №7, площ 10 кв.м., с начална месечна цена 218.00 без ДДС.

 

ІІ. За отдаване под наем, считано от 01.09.2018г. на следните обекти:

1.Помещение на І етаж,  площ 257 кв.м., с начална месечна цена 652,00лв., без ДДС.

  1. Бутик №1, площ 10 кв.м., с начална месечна цена 218,00, без ДДС.
  2. Вътрешно помещение, площ 8,5 кв.м., с начална месечна цена 174,00, без ДДС.
  3. Бутик №4, площ 11,5 кв.м., с начална месечна цена 250,00, без ДДС.

 

         Тръжната документация може да се получи от счетоводството на читалището всеки работен ден. Цена  на тръжна документация с вкл. ДДС -20,00 /Двадесет лв./. Депозит за участие – 100,00 лв. Срок за подаване на офертите -12,00 часа на 18.06.2018г. Търгът ще се проведе на 19.06.2018г. от 17,00 часа в читалището.

При липса на кандидати или се яви само един кандидат за помещението, търгът ще се провежда при същите условия на 26.06.2018г. от 17,00 часа на същото място.

         Оглед –всеки работен ден от 10-16 часа.

                            Нина Копринджийска

                            Председател на  настоятелството на НЧ “Градище 1907”         

Posted in: Новини Read more... 0 comments

Обява

2018-03-02 12:43:04 admin

Народно читалище “Градище 1907”

2260 – гр. Своге, ул.”Цар Симеон” № 29

О Б Я В Я В А   Т Ъ Р Г   С     Я В Н О     Н А Д  Д А В А Н Е 

         І.За отдаване под наем на следните обекти:

  1. Бутик № 6 с площ 10 кв.м., с начална месечна цена 3,8 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.
  2. Бутик № 3 с площ 12 кв.м., с начална месечна цена 3,8 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.

Тръжната документация може да се получи от счетоводството на читалището всеки работен ден. Цена  на тръжна документация с вкл. ДДС -20,00 /Двадесет лв./. Депозит за участие – 100,00 лв. Срок за подаване на офертите -16,00 часа на 26.03.2018г. Търгът ще се проведе на 27.03.2018г. от 16,00 часа в читалището.

При липса на кандидати или се яви само един кандидат за помещението, търгът ще се провежда при същите условия на 03.04.2018г. от 16,00 часа на същото място.

 

         Оглед –всеки работен ден от 10-16 часа.

 

 

 

 

                            Христо Йовов

                            Председател на  настоятелството на НЧ “Градище 1907”     

Posted in: Новини Read more... 0 comments

Пети фестивал „Хей, пътечко моя!”

2017-10-11 15:58:51 admin

Скъпи  деца,

Уважаеми съграждани,

Нека запазим традицията на почит към великите българи, запазили нашата култура и самосъзнание!

Ако обичате да творите, пеете, рисувате, запишете се за участие в петия фестивал „Хей, пътечко моя!”

Заповядайте на 1 ноември,  2017  година от 10,00  часа в читалище „Градище 1907″ – гр.Своге!

Posted in: Новини Read more... 0 comments

Обява за търг с явно наддаване

2017-06-07 19:06:33 admin

tyrg-chitalishte

Posted in: Новини Read more... 0 comments

Съобщение

2017-03-08 10:12:38 admin

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГРАДИЩЕ 1907” ГРАД  СВОГЕ

ул. “Цар Симеон” № 29, тел: 0726 /2 30 66; 0899 189 786

e_mail: gradiste_sv@abv.bg

НЧ “Градище 1907” търси да назначи ръководител на Мажоретен състав и ръководител на Школа по Изобразително изкуство на трудов договор /непълно работно време/.

Справки и информация на телефон 0899 189 786

Документи:  в читалището

Posted in: Новини Read more... 0 comments