Управление

УПРАВЛЕНИЕ  НА ЧИТАЛИЩЕТО:

НАСТОЯТЕЛСТВО: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЙОВОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЛАЗАРОВА, ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ НИКОЛОВ, КРАСИМИРА ГЕНОВА ПЕШОВА, ИНА КРАСИМИРОВА СТАНЧЕВА, ЕЛЗА ЛЮБОМИРОВА ГРИГОРОВА, СЛАВКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА, ПЕТЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ, ЕВГЕНИЯ НАЙДЕНОВА ВЪЛКОВА

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ: 

СТАНИСЛАВА КЪНЧЕВА БОЯНОВА, СОНЯ ЗЛАТАНОВА МАРИНКОВА – ЙОРДАНОВА, ВАСИЛ ТОМОВ БОЖИЛОВ

Прикачени файлове