Обява

Народно читалище “Градище 1907”

2260 – гр. Своге, ул.”Цар Симеон” № 29

О Б Я В Я В А   Т Ъ Р Г   С     Я В Н О     Н А Д  Д А В А Н Е 

         І.За отдаване под наем на следните обекти:

  1. Бутик № 6 с площ 10 кв.м., с начална месечна цена 3,8 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.
  2. Бутик № 3 с площ 12 кв.м., с начална месечна цена 3,8 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.

Тръжната документация може да се получи от счетоводството на читалището всеки работен ден. Цена  на тръжна документация с вкл. ДДС -20,00 /Двадесет лв./. Депозит за участие – 100,00 лв. Срок за подаване на офертите -16,00 часа на 26.03.2018г. Търгът ще се проведе на 27.03.2018г. от 16,00 часа в читалището.

При липса на кандидати или се яви само един кандидат за помещението, търгът ще се провежда при същите условия на 03.04.2018г. от 16,00 часа на същото място.

 

         Оглед –всеки работен ден от 10-16 часа.

 

 

 

 

                            Христо Йовов

                            Председател на  настоятелството на НЧ “Градище 1907”