Обява

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”

град Своге ул. “Цар Симеон” № 29; тел: 0899 189 786

e_mail: gradiste_sv@abv.bg

Във връзка с организиране на дейността през новия творчески сезон 2018 –  2019 година, Настоятелството на НЧ “Градище 1907”

ОБЯВЯВА

набирането на предложения от специалисти в художествено – творческата област за съвместна дейност:

-сформиране на групи за работа с деца и възрастни за изучаване на български танцов и певчески фолклор;

– школи по изкуства и занаяти;

– театрално и танцово изкуство и други.

 За информация: в читалището

 и на телефон 0899 189 786

Post navigation