Новини

Обява

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907” град Своге ул. “Цар Симеон” № 29; тел: 0899 189 786 e_mail: gradiste_sv@abv.bg Във връзка с организиране на дейността през новия творчески сезон 2018 –  2019 година, Настоятелството на НЧ “Градище 1907” ОБЯВЯВА набирането на предложения…

Обява

О Б Я В Я В А   Т Ъ Р Г   С     Я В Н О     Н А Д  Д А В А Н Е           І.За отдаване под наем, считано от 01.08.2018г. на следните обекти: 1.Помещение на І етаж, …

Обява

Народно читалище “Градище 1907” 2260 – гр. Своге, ул.”Цар Симеон” № 29 О Б Я В Я В А   Т Ъ Р Г   С     Я В Н О     Н А Д  Д А В А Н Е           І.За отдаване…

Пети фестивал „Хей, пътечко моя!”

Скъпи  деца, Уважаеми съграждани, Нека запазим традицията на почит към великите българи, запазили нашата култура и самосъзнание! Ако обичате да творите, пеете, рисувате, запишете се за участие в петия фестивал „Хей, пътечко моя!” Заповядайте на 1 ноември,  2017  година от 10,00 …

Съобщение

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГРАДИЩЕ 1907” ГРАД  СВОГЕ ул. “Цар Симеон” № 29, тел: 0726 /2 30 66; 0899 189 786 e_mail: gradiste_sv@abv.bg НЧ “Градище 1907” търси да назначи ръководител на Мажоретен състав и ръководител на Школа по Изобразително изкуство на трудов…