Фолклорна група „Китка“ – Началото на дейността на групата е 15 юли 2012 година. Събрани са жени и момичета, които обичат народната песен, посещават редовно и с желание репетициите. В репертоара си включва автентични песни от Свогенския край и малко изпълнявани народни песни от различни фолклорни области. С много богат репертоар.

Ръководителката Снежана Сандова и групата  откликват на всяка покана за участие в дейностите на читалището и Общината.

С добро представяне на панаира на занаятите –  „Етъра 2014 година“.  ФГ “Китка” са отличени и на 11 Национален събор на бълг. народно творчество Копривщица 2015 със запис в Националното радио, грамота и плакет и с грамоти и плакети на 12 Национален събор през месец август 2022 година.

На Седми национален фолклорен фестивал “Шопски наниз” град Костинброд Параскева Димитрова е с първо място в категория “автентична песен” над 18 години. Наградени са с грамота и плакет. Участници са в повечето от изданията на този фестивал.

Лауреати на Четиринадесети национален Петропавловски събор на народното творчество  2017 година.

 Участници са във всички читалищни концерти, фестивали и чествания в Община Своге, празници „Искър пее и танцува“, фестивали в много населени места в областта и страната…..

От началото на сезон 2022 – 2023, ръководител на формацията, едновременно и корепетитор, е Евгени Павлов.