ДЕТСКА ВОКАЛНА ГРУПА“ВЕСЕЛИ ЗВЪНЧЕТА“ – започна репетиции през месец ноември 2022 година под ръководството на Михаела Иванова.  Още един млад човек, с надеждата за едно успешно попълнение….

С първо участие още при запалването светлините на Коледната елха на площада.