ШКОЛА ПО ПИАНО – Основана е през 2016  г. Преподавателката Здравка Климентова помага на децата да изградят художествен вкус и придобият знания и умения в областта на музиката. Школата има за цел да обогати общата култура на децата, като същевременно ги възпитава в човешка етика, вдъхва им кураж в собствените сили. Изграждането на една културна и музикално образована личност е сложен и продължителен процес, свързан с любовта и разбирането на музиката; с развитието на способностите и характера; с усвояването на много познания. Децата придобиват и натрупват знанията, необходими им за разбиране на изпълнителския процес, съобразно индивидуалните възможности, способности и особености .

Наред с учебния процес, децата, обучаващи се в музикалната школа имат възможност да се изявяват на концерти, конкурси и различни публични изяви, организирани на регионално и градско ниво.

В школа по пиано  на Народно читалище „Градище 1907 “ се приемат ученици от 4-годишна възраст, като горна граница на възрастта на обучаващите се няма. Обучават се, както деца, посещаващи детски заведения, така и хора с висше образование, стремящи се да повишат нивото си на културни и музикално грамотни личности.