ШКОЛА ПО “ГИМНАСТИКА И ТАНЦИ” – деца от 5 до 10 години, които много     бързо учат и радват всички. Благодарение на постоянство, търпение, голямо желание, любов към децата и спорта, ръководителката  Силвия Маринкова развива стремежа за хармония между красотата на движенията и одухотвореното тяло. Децата развиват качества като пластичност, гъвкавост, грациозност, музикални и танцови умения, добра координация, а също така чувство за отговорност, трудолюбие и самодисциплина.

В школата децата придобиват обща двигателна култура. Научават се да ходят, бягат и скачат правилно, да изпълняват различни по сложност упражнения, да владеят тялото си при различни положения. Разучават техники на изпълнение на гимнастически и хореографски елементи, показват интерпретации на песни и танци. Това съдейства за физическата подготовка и развитието на децата. Формира правилна стойка, лекота и изящество на движенията. Развива  гъвкавост, издържливост, сила, бързина, воля.