Читалище мое, любимо и свято,
във сърцето си нося те аз!
“Градище” – с история горда обвято,
пред тебе заставам в захлас!

Chitalishte-gradishte

На територията на община Своге има 14 читалища, които са културни средища с обществени библиотеки и разностранна самодейност в сферите на театъра, фолклора, музиката, изобразителните изкуства.
Най-голямо е читалището в общинският център град Своге, създадено през 1907 год. от Зарко Коцев, носещо името „Градище“. През своята история НЧ „Градище“ е „приютило“ под своя покрив поколения талантливи свогенци и им е предоставило възможност за развитие на техните способности и таланти.
В своята история, чрез разнообразната си дейност се e утвърдило като средище на традиции – местни и национални. А днес се превръща в духовен и възпитателен център за младото поколение.
Характерно за дейността на читалището, като уникално проявление в световен мащаб е събирането и популяризирането на местния фолклор-танцов и певчески, който е емблематичен за българската култура.
Основните дейности на читалището са свързани с развитие на библиотечна дейност – библиотеката разполага с над 60 000 библиотечни единици; художествено-творческа дейност; развитие на център за услуги и консултации с комплексни административни и офис услуги, както и други спомагателни дейности по популяризиране на културно-историческото наследство.

Основателят на Свогенското читалище Зарко Христов Коцев 20.ІІІ.1879 – 1.ХІІ.1960

ZarkoKocev

Първият устав

PyrviUstav

Управителният съвет на читалище “Градище”-1928

UprSavet

Първата общинска сграда в Своге,построена от кмета Георги Спасов, която дълги години бе приела под покрива си библиотеката към читалището и дала подслон на художествените колективи

PyrvaBibleoteka

Участници в театралните постановки, основатели на хора на ”Тринайсетте”, учредили хор “Хр.Смирненски” са тримата братя Янкулови

UchastniciPostanovki

Хор “Христо Смирненски”

HorSmernenski

Мандолинният оркестър – концерт на открито

MandoliniOrk

1935 година – театрална група

TeatralnaGrupa

Народният будител Никола Генев-основател на музейната сбирка

NikolaGenev

Танцов състав с р-л Васил Иванов /Кацо/ – 1945г

TancovSastav

Ансамбъл “Младост” – ръководител Иван Иванов

AnsambylMladost

Танцов състав “Веселие” – ръководител Мая Манолова

TancovVeselie

Малките участници от ансамбъл “Балканче”

AnsambylBalkanche

Духовата музика 1983г.

DuvovaMuzika

Школа по модерни танци-ръководител Оля Зеленская

ModerniTanci

ТЕАТЪР – ПЪРВИТЕ
1935 година. След представление на пиесата
“Чичо Томовата колиба”, с ръководител на
трупата Геновева Христова. Сред “артистите” е и
тогавашния директор на училището Коце Иванов.

Teatyr