РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА НЧ “ГРАДИЩЕ 1907” – ГРАД СВОГЕ 

 

  НАСТОЯТЕЛСТВО 2021 – 2024 ГОДИНА
ИМЕ
1. НИНА СТОЯНОВА КОПРИНДЖИЙСКА – председател
2. СОНЯ ЗЛАТАНОВА МАРИНКОВА – ЙОРДАНОВА
3. НИКОЛАЙ  ВЕЛИЧКОВ  ИВАНОВ
4. ЦВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
5. СИМОНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА
6. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
7. БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

 

 

 
  ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ ДО 2024 ГОДИНА 
1. ЕЛЕОНОРА СОКОЛОВА БЛАГОЕВА-МИТРОВА – председател
2. ИЛИЯ ТРАЙКОВ БОГДАНОВ
3. ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЕТРОВ